Kurzy ostatních jazyků

Kromě angličtiny dále nabízíme jazykové kurzy:

Výuka probíhá zpravidla formou firemních kurzů nebo jako individuální výuka. V případě shromáždění dostatečného počtu zájemců o daný jazyk podobné úrovně znalostí, otvíráme nepravidelně i veřejné skupinové kurzy. Prosím informujte se o možnostech studia dalších jazyků.

Pro metody výuky ostatních jazyků platí stejné zásady jako pro výuku angličtiny.

nahoru