Angličtina pro děti

Zatímco mnoho dospělých vnímá učení se jazykům jako namáhavé a náročné, pro děti je to jen hra. Malé děti dokáží bez obtíží rozlišovat různé jazyky a komunikovat v nich. Učení se různým jazykům v ranném věku pak napomáhá vývoji mozkových buněk, čímž se rozvíjí intelekt dítěte. Studiemi bylo dokázáno, že pokud se dítě začne intenzivně učit cizí jazyk před 7. rokem věku, je schopné ho zvládnout jako svůj rodný jazyk, zejména co se týče výslovnosti.
Čím dříve začne dítě se studiem jazyka, tím lépe.
Samozřejmostí je návaznost studia v dalších letech.

> Ukázka výuky (video).

Angličtina pro děti 2-3 roky

Angličtina pro děti (2-3 roky) Hippo and Friends Kurz je určen pro děti od 2-3 let. Je vhodný pro děti, které již alespoň trochu mluví rodným jazykem. Děti se naučí reagovat na základní pokyny, seznámí s angličtinou pomocí her, písniček a říkanek. Zpočátku si děti jazyk naposlouchají stejně jako v rodném jazyce a postupně začnou sami používat jednotlivá slovíčka a fráze. Při výuce používáme metodu tzv. TPR (Total Physical Response), což znamená, že se děti učí jazyk v reálném životě, poznáváním reálných situací…

Kurz probíhá za přítomnosti rodičů, kteří se aktivně účastní hodiny – pomáhají dětem při různých aktivitách a podporují jeho soustředěnost. Doma si poté mohou stejným způsobem hrát s dětmi a tím procvičovat slovíčka a fráze naučená při hodinách.

Pracujeme s učebnicí Hippo and Friends. Kurzem provádí děti Hippo (hrošík) a jeho tři kamarádi Monkey (opička), Dog (pejsek) a Cat (kočička). Ve skupinách je 3-6 dětí. Učebnice je v ceně kurzovného, stejně tak jako mnoho dalších výukových materiálů. Na konci kurzu děti obdrží certifikát o absolvování kurzu. Za školní rok (2 semestry) se děti naučí aktivně používat více než 200 slovíček a minimálně 10 písniček a říkanek. Celá hodina probíhá výhradně v angličtině.

Angličtina pro děti 3-4 roky

Angličtina pro děti (3-4 roky) Hippo and Friends Kurz probíhá bez účasti rodičů. Hodiny jsou koncipovány dle věku dětí a jejich dovednostem. Pracujeme s učebnicí Hippo and Friends. Kurzem provádí děti Hippo (hrošík) a jeho tři kamarádi Monkey (opička), Dog (pejsek) a Cat (kočička). Děti v hodinách zpívají, hrají si a tvoří. Během kurzu se naučí slovíčka zajímavá pro jejich věkovou kategorii – zvířata, barvy, číslovky, hračky a plno dalšího, stejně tak se naučí rozumět a vnímat fráze běžného života. Používáme metodu tzv. TPR (Total Physical Response), což znamená, že se děti učí jazyk v reálném životě, poznáváním reálných situací…

Neučí se drilováním jako dospělí, ale prožíváním reálných situací jako při učení se rodnému jazyku. Ve skupinách je 4-8 dětí. Výukové materiály jsou v ceně kurzovného. Celá hodina probíhá výhradně v angličtině. Během roku pořádáme ukázkové hodiny tak, aby měly rodiče možnost vidět, jak s dětmi pracujeme a seznámily se s aktivitami, které při hodinách děláme a mohly si s dětmi stejným způsobem hrát i doma a tím učinit výuku ještě intenzivnější a efektivnější.

Angličtina pro děti 4-5 let

Angličtina pro děti (4-5 let) Hippo and Friends Kurz pro pokročilejší děti navazuje na předchozí kurz, případně znalosti dětí z mateřské školy nebo odjinud. Probíhá bez účasti rodičů. Hodiny jsou koncipovány dle věku dětí a jejich dovednostem. Pracujeme s učebnicí Hippo and Friends. Kurzem provádí děti Hippo (hrošík) a jeho tři kamarádi Monkey (opička), Dog (pejsek) a Cat (kočička). Děti v hodinách zpívají, hrají si a tvoří. Během kurzu si rozšíří své dosavadní znalosti, začnou pomalu používat jednoduché fráze a naučí se porozumět otázkám běžného života. Používáme metodu tzv. TPR (Total Physical Response), což znamená, že se děti učí jazyk v reálném životě, poznáváním reálných situací…

Neučí se drilováním jako dospělí, ale prožíváním reálných situací jako při učení se rodnému jazyku. Ve skupinách je 4-8 dětí. Výukové materiály jsou v ceně kurzovného. Celá hodina probíhá výhradně v angličtině. Během roku pořádáme ukázkové hodiny tak, aby měly rodiče možnost vidět, jak s dětmi pracujeme a seznámily se s aktivitami, které při hodinách děláme a mohly si s dětmi stejným způsobem hrát i doma a tím učinit výuku ještě intenzivnější a efektivnější.

Angličtina pro děti 5-6 let

Angličtina pro děti (5-6 let) Hippo and Friends Kurz pro pokročilejší děti navazuje na předchozí kurz, případně znalosti dětí z mateřské školy nebo odjinud. Probíhá bez účasti rodičů. Hodiny jsou koncipovány dle věku dětí a jejich dovednostem. Pracujeme s učebnicí Hippo and Friends. Kurzem provádí děti Hippo (hrošík) a jeho tři kamarádi Monkey (opička), Dog (pejsek) a Cat (kočička). Děti v hodinách zpívají, hrají si a tvoří. Během kurzu se naučí slovíčka zajímavá pro jejich věkovou kategorii – zvířata, barvy, číslovky, hračky a plno dalšího, stejně tak se naučí rozumět a vnímat fráze běžného života. Používáme metodu tzv. TPR (Total Physical Response), což znamená, že se děti učí jazyk v reálném životě, poznáváním reálných situací…

Neučí se drilováním jako dospělí, ale prožíváním reálných situací jako při učení se rodnému jazyku. Ve skupinách je 4-8 dětí. Výukové materiály jsou v ceně kurzovného. Celá hodina probíhá výhradně v angličtině. Během roku pořádáme ukázkové hodiny tak, aby měly rodiče možnost vidět, jak s dětmi pracujeme a seznámily se s aktivitami, které při hodinách děláme a mohly si s dětmi stejným způsobem hrát i doma a tím učinit výuku ještě intenzivnější a efektivnější.

Angličtina pro děti 4-6 let – začátečníci

Angličtina pro děti (4-6 let, začátečníci) Hippo and Friends Kurz je určen pro děti, které s angličtinou teprve začínají. Hodiny jsou koncipovány dle věku dětí a jejich dovednostem. Pracujeme s učebnicí Hippo and Friends. Kurzem provádí děti Hippo (hrošík) a jeho tři kamarádi Monkey (opička), Dog (pejsek) a Cat (kočička). Děti v hodinách zpívají, hrají si a tvoří. Během kurzu se naučí slovíčka zajímavá pro jejich věkovou kategorii – zvířata, barvy, číslovky, hračky a plno dalšího, stejně tak se naučí rozumět a vnímat fráze běžného života. Používáme metodu tzv. TPR (Total Physical Response), což znamená, že se děti učí jazyk v reálném životě, poznáváním reálných situací…

Neučí se drilováním jako dospělí, ale prožíváním reálných situací jako při učení se rodnému jazyku. Ve skupinách je 4-8 dětí. Výukové materiály jsou v ceně kurzovného. Celá hodina probíhá výhradně v angličtině. Během roku pořádáme ukázkové hodiny tak, aby měly rodiče možnost vidět, jak s dětmi pracujeme a seznámily se s aktivitami, které při hodinách děláme a mohly si s dětmi stejným způsobem hrát i doma a tím učinit výuku ještě intenzivnější a efektivnější.

Kurzy pro děti 1.-2. třída

Angličtina pro děti (1.-2. třída) Little Bugs Kurz pro pokročilejší děti navazuje na předchozí kurz, případně znalosti dětí z mateřské školy nebo odjinud. Hodiny jsou koncipovány dle věku dětí a jejich dovednostem. Pracujeme s učebnicí Little Bugs, která navazuje na sérii Hippo and Friends. Používáme metodu tzv. TPR (Total Physical Response), což znamená, že se děti učí jazyk v reálném životě, poznáváním reálných situací…

Neučí se drilováním jako dospělí, ale prožíváním reálných situací jako při učení se rodnému jazyku. Ve skupinách je 4-8 dětí. Výukové materiály jsou v ceně kurzovného. Celá hodina probíhá výhradně v angličtině. Během roku pořádáme ukázkové hodiny tak, aby měly rodiče možnost vidět, jak s dětmi pracujeme a seznámily se s aktivitami, které při hodinách děláme a mohly si s dětmi stejným způsobem hrát i doma a tím učinit výuku ještě intenzivnější a efektivnější.

Kurzy pro děti 2.-3. třída

Angličtina pro děti (2.-3. třída) Big Bugs Kurz pro pokročilejší děti navazuje na předchozí kurz, případně znalosti odjinud. Hodiny jsou koncipovány dle věku dětí a jejich dovednostem. Pracujeme s učebnicí Big Bugs, která navazuje na sérii Little Bugs. Používáme metodu tzv. TPR (Total Physical Response), což znamená, že se děti učí jazyk v reálném životě, poznáváním reálných situací…

Neučí se drilováním jako dospělí, ale prožíváním reálných situací jako při učení se rodnému jazyku. Ve skupinách je 4-8 dětí. Výukové materiály jsou v ceně kurzovného. Celá hodina probíhá výhradně v angličtině. Během roku pořádáme ukázkové hodiny tak, aby měly rodiče možnost vidět, jak s dětmi pracujeme a seznámily se s aktivitami, které při hodinách děláme a mohly si s dětmi stejným způsobem hrát i doma a tím učinit výuku ještě intenzivnější a efektivnější.

Kurzy pro děti 4.-5. třída

Angličtina pro děti (4.-5. třída) Oxford Heroes Kurz pro pokročilejší děti navazuje na předchozí kurz, případně znalosti odjinud. Hodiny jsou koncipovány dle věku dětí a jejich dovednostem. Pracujeme s učebnicí Oxford Heroes, která navazuje na sérii Big Bugs. Používáme metodu tzv. TPR (Total Physical Response), což znamená, že se děti učí jazyk v reálném životě, poznáváním reálných situací…

Neučí se drilováním jako dospělí, ale prožíváním reálných situací jako při učení se rodnému jazyku. Ve skupinách je 4-8 dětí. Výukové materiály jsou v ceně kurzovného. Celá hodina probíhá výhradně v angličtině. Během roku pořádáme ukázkové hodiny tak, aby měly rodiče možnost vidět, jak s dětmi pracujeme a seznámily se s aktivitami, které při hodinách děláme a mohly si s dětmi stejným způsobem hrát i doma a tím učinit výuku ještě intenzivnější a efektivnější.

Kurzy pro děti 5.-9. třída

Angličtina pro děti (5.-9. třída) Oxford Heroes Kurz pro pokročilejší děti navazuje na předchozí kurz, případně znalosti odjinud. Hodiny jsou koncipovány dle věku dětí a jejich dovednostem. Pracujeme s učebnicí Oxford Heroes, která navazuje na sérii Big Bugs. Používáme metodu tzv. TPR (Total Physical Response), což znamená, že se děti učí jazyk v reálném životě, poznáváním reálných situací…

Neučí se drilováním jako dospělí, ale prožíváním reálných situací jako při učení se rodnému jazyku. Ve skupinách je 4-8 dětí. Výukové materiály jsou v ceně kurzovného. Celá hodina probíhá výhradně v angličtině. Během roku pořádáme ukázkové hodiny tak, aby měly rodiče možnost vidět, jak s dětmi pracujeme a seznámily se s aktivitami, které při hodinách děláme a mohly si s dětmi stejným způsobem hrát i doma a tím učinit výuku ještě intenzivnější a efektivnější.


nahoru