Firemní jazykové kurzy

Kurzy pro nejnáročnější klienty – výuka je přesně přizpůsobena Vašim možnostem, dovednostem a potřebám. Máte možnost zahájit kurz kdykoli během roku.

Rozvrh, výukový program a intenzita dle Vašich požadavků – sami si stanovíte den a hodinu výuky, intenzitu výuky i zaměření (obecnou, obchodní aj.). Lektor přizpůsobuje tempo i náplň výuky Vašim potřebám.

Kurzy mohou být individuální nebo skupinové, lektor dochází přímo do Vaší firmy.

Samozřejmostí je výběr nejvhodnější učebnice a učebních materiálů – vše na základě vstupního testu a Vašich potřeb. Výuku vedou zkušení a kvalifikovaní lektoři.

Cena: od 280 Kč + DPH za 1 vyučovací hodinu (45 minut).
Platba probíhá zpětně za měsíc na základě výkazu odučených hodin.

nahoru