Individuální kurzy

Kurzy "šité na míru" pro nejnáročnější klienty – výuka je přesně přizpůsobena Vašim možnostem, dovednostem a potřebám. Máte možnost zahájit kurz kdykoli během roku.

Rozvrh, výukový program a intenzita dle Vašich požadavků – sami si stanovíte den a hodinu výuky, intenzitu výuky i zaměření (obecnou, obchodní aj.). Lektor přizpůsobuje tempo i náplň výuky Vašim potřebám.

Lektor dochází přímo za Vámi nebo nabízíme možnost využití učeben naší jazykové školy.
Samozřejmostí je výběr nejvhodnější učebnice a učebních materiálů – vše na základě vstupního testu a Vašich potřeb. Výuku vedou zkušení a kvalifikovaní lektoři.

Připravujeme též na mezinárodně uznávané zkoušky FCE, CAE a jiné.

Cena: 250 Kč + DPH, tj. 298 Kč včetně DPH za 1 vyučovací hodinu (45 minut).
Platba probíhá zpětně za měsíc na základě výkazu odučených hodin.

nahoru