Skupinové kurzy – anglický jazyk

Klasické kurzy jsou vedeny ve skupinách 4–8 studentů.

Novinkou jsou kurzy PLUS, kde jsou pouze 2-4 studenti.
Za velmi příznivou cenu dostanete téměř individuální výuku.

Všechny kurzy jsou zaměřeny zejména na komunikativní zvládnutí jazyka. Samozřejmě se věnujeme všem čtyřem dovednostem – mluvení, čtení, poslech a psaní. Zvláštní důraz je však ve všech kurzech kladen na rozvoj slovní zásoby a konverzaci.

Též připravujeme na mezinárodně uznávané zkoušky, např. First Certificate in English, Certificate in Advanced English a jiné.

Výuku vedou zkušení a kvalifikovaní lektoři.

V každé skupině je max. 8 studentů, čímž je zajištěna maximální intenzita výuky a individuální přístup lektora k požadavkům jednotlivých studentů.

Samozřejmostí je rozřazení do skupin na základě vstupního testu.

Výuka probíhá semestrálně - 1 semestr trvá 16 týdnů (září-leden a leden-červen). Výuka probíhá v rozsahu 1×2 nebo 2×2 vyučovací hodiny (45 min) týdně.


nahoru